Definitivní konec mého blogu

9. července 2013 v 21:39 | RH+ |  Veřejné zprávy
Je to tu.Nastal čas.Ukončuji činnost mého blogu a snad někdy v budoucnu se k podobné aktivitě kterou byl můj cyklistický blog vrátím i když tento typ sdílení zpráv dávno zapadne do archivu dějin.Tak tedy naposledy...bajku zdar!RH+
 

Označení trati vyjížďky-návěstí.

22. ledna 2013 v 16:30 | RH+ |  Zprávy z MTB závodů
A zde je návěstí tzv.označení trasy vyjížďky:

Označení trati závodu-návěstí.

22. ledna 2013 v 16:26 | RH+ |  Zprávy z MTB závodů
Zde přináším oficiální značení trasy závodu tzv.návěstí.
 


Výklad k mapě závodu.

11. ledna 2013 v 22:05 | RH+ |  Cyklistika
Výklad k mapě závodu:

Start je u dostihového závodiště,poté se uhne na louku a kolem zahrádek na Slovanech se vjede po červené turistické do lesa tam se po mírném sjezdu uhne vpravo a kolem Řapíku(bunkr z 2.sv.války) se napojí opět na červenou,po té se pokračuje směrem na Brenou ale v lese je sjezd vlevo k meandrům říčky Ploučnice.
Po vyjetí na státní silnici zamíří do obce Veselí.U Staleté Lípy se vjede do lesa U Vodárny a kolem staré pískovny písčitou lesní cestou až k rozcestí u Skalní Brány.Po spojovačce žluté turistické kolem Psích Kostelů zelená turistická, pokračují Nad Kraví roklí turistickou modrou dále Měděným Dolem na kopec smrti U Náspu,dále Dělovou cestou poté sjezd Kraví Roklí k občerstvovací stanici u hlavní silnice na Staré Splavy.
Po odbočení vpravo kolem obory a myslivecké hájenky na Provodín po modré turistické lesem na Sluneční Dvůr.Na rozcestí prudce vpravo na Hraniční Důl po zelené turistické trase odbočení do lesa kolem Senné Brány po pískové cestě opět na křížení cest k Jelenímu Vrchu po té znovu kolem Psích Kostelů na rozcestí nad Kraví Roklí vlevo směrem na Hradčany podél lesa přejetí cesty na lávku č. 1 v Hradčanech poté vjezd na turistickou žlutou přes Indiánskou Louku a lávku č.2 dále lesem podél meandrů Ploučnice na rozcestí pod Slovany vpravo lesem výjezd za Dostihovou dráhou zpět konečným spurtem do cíle závodu.Mapa vyjížďky

8. ledna 2013 v 18:31 | RH+ |  Cyklistika

Mapa závodu

8. ledna 2013 v 18:30 | RH+ |  Cyklistika

TREK-KROS-MTB ZÁVOD Tour de Ralsko 2013

8. ledna 2013 v 18:27 | RH+ |  Cyklistika
Bajkeři,připravil jsem pro vás závod na květen,pročíst a přihlásit se!!!
Propozice je tady:

TREK-KROS-MTB ZÁVOD Tour de Ralsko 2013

Termín konání: sobota 18.5.2013
Místo konání: Mimoň - Hradčany- Ralsko
Místo prezence: Mimoňské kasárny http://mapy.cz/s/604F 
GPS: 50°39'12.874"N, 14°43'22.614"E
Čas prezence: 7:30 - 9:00
Start závodu: 10:00
Pořadatel: Občanské sdružení Tour de Ralsko IČ 27016277, 
Ralská 432, 471 24 Mimoň
Ředitel závodu: Mgr. Jaroslav Frei +420723091609, jfrei@post.cz
Ředitel tratě: Radomír Hodek +420776242391, hodekradomir@seznam.cz
Doprovodný program: Vyjížďka pro rodiny s dětmi 
NOVINKA: závod pro děti v areálu závodu v 9:30
Přihlášky: prostřednictvím internetu- vyplněním formuláře v sekci "Přihláška"
Po vyplnění budete vyzváni emailem k platbě převodem a budete zobrazeni
v sekci "Seznam přihlášených"
Startovné za osobu: závod předem 250Kč, na místě 500Kč
 vyjížďka na místě i předem 50Kč
Startovné zahrnuje: zdravotní a pořadatelskou službu, měření času 
a zpracování výsledku časomírou, startovní číslo, startovní balíček 
V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze v případě zaslání 
písemné odhlášky do 30.4.2013 za storno poplatek 50Kč. 
Uzávěrka přihlášek: všechny kategorie do 13.5. 
Po tomto datu se bude možné přihlásit pouze v místě závodu
 v sobotu 18.5. do 9:00!
Místo startu je totožné s místem prezence k závodu.
KATEGORIE PRO ZÁVOD:
Muži /ženy neregistrovaní cyklisté
M 29 / Ž 29 : 15 - 29 let
M 39: věk 30 - 39 let
M 49: věk 40 - 49 let 
M 50: věk 50 a více let 
Muži / ženy registrovaní cyklisté u svazu cyklistiky nebo UCI se závodní licencí 
MR20/ŽR 20: věk 15 - 20 let
MR 39/ŽR 39: věk 21 - 39 let
MR 40/ ŽR 40: věk 40 a více let
Závod není registrován pod záštitou ČSC, jedná se jen o odlišení výkonnostní
úrovně závodníků. 
Pro zařazení do kategorie je rozhodný den narození v den závodu. 
Trasa závodu a vyjížďky -viz "Mapy"
Orientační délka závodu 50Km, délka vyjížďky 25km
Povrch: 85% po polních a lesních cestách, zbytek asfalt
Prize money pro absolutní 3 nejrychlejší časy: 1.místo 2000CZK, 2. 1500CZ, 3.1000CZK
Předání cen je po dohodě s partnery závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.
Neoficiální výsledky budou zvěřejněny v den závodu mezi 13 a 14hod.
Protesty dle reglememntu UCI: lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, v místě závodu při vkladu1000Kč,
který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 h po ukončení závodu na www.tourderalsko.cz- sekce "Výsledky 2013". Fotky ze závodu do 7 dnů.
Přesnější program a časový plán akce může být průběžně aktualizován.
Podmínky účasti:

Závodník nebo jeho zástupce či manažer bere na vědomí a souhlasí s následujícím ustanovením.
Odesláním on-line formuláře prohlašuje, že:
- si přečetl propozice (regule) tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit,
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko,
- je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn,
- bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že:
- závod se jede za plného silničního provozu,
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Každý účastník závodu je povinen:
- projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu,
- mít viditelným způsobem upevněno startovní číslo
- mít na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu (!!!),
- v cíli být k dispozici pořadateli z důvodu kontroly
Podmínkou účasti v závodě je dosažení věku min.15 let.
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platných zákonů.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), se startovné nevrací.

Upozornění a prosba pořadatelů.
Závod je veden z velké části v býv.vojenském prostoru Ralsko(prostoru VLS), proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte pouze po vyznačené trase. Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.
Pro náš závod doporučujeme zdravotní prohlídku a individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené druhým osobám v ČR
Těším se na vaši účast.

Bajku zdar!
RH+MTB 50 Tour de Ralsko 2013

12. listopadu 2012 v 14:12 | RH+ |  Cyklistika
Haló,bajkeři ale i ostatní co se rádi jen tak rádi projedou naší krásnou přírodou.Připravujeme pro Vás nový ročník Tour de Ralska.Zde je upoutávka v podobě letáku...


Odkaz na fota ze závodu.

21. května 2012 v 20:18 | RH+ |  Zprávy z MTB závodů
Zde se můžeš podívat na fotky ze závodu: ZDE

MTB 50 Tour de Ralsko 2012 po závodě.

21. května 2012 v 20:14 | RH+ |  Zprávy z MTB závodů
Zdravím všechny přátele,zde je můj názor na organizaci závodu a také na ostatní kolem něho.
Jako stavitelele a značitele trati mne zamrzelo,že se někdo takový našel a pošlapal naši práci...pro příští ročníky připravíme jinou formu značení,posílíme team směrníků a kontrol na trati.Také zvažuji změnu trasy kolem Benné a to vjezdem do lesa.To co mne utěšuje je fakt,že jsem kompletně celou trať nafotil,se všemi odbočkami a vyvěsil v předstihu dvou měsíců na náš of.web www.tourderalsko.cz a dále byla k nahlédnutí podrobná velká mapa kde bylo zjevné,že se přes Brennou nemá závod uskutečnit.To bylo na každém ze závodníků,jakým způsobem se k tomu postaví,dále jsem všechny před startem upozornil,že se přes Brennou nejede.Vím,z vlastní zkušennosti o tmě před očima pokud se ozve startovní výstřel,ale také vím,že jsem si vždy pečlivě nastudoval trasu a v hlavě si uložil důležité odbočení...i tak se občas stane,že zakufruji...Proti idiotům,co dva dny staré značení strhají či otočí však není obrany a je pouze na závodnících aby tuto možnost akceptovali.Myslím si,že se nám tento první opravdu bajkový závod vydařil.Byl jsem překvapen jak kvalitní účastí závodníků tak jejich počtem.Myslím si,že o tomto faktu rozhodla jak nová,krásná nepoznaná trať tak motivační prémie pro první tři nejrychlejší,celková podpora sponzorů v čele s fy.Hervis,dále fy.Boma a Woxx,Varta baterie,mediálním partnerům Českolipský deník a Mitel TV a samozřejmě skvělého teamu od směrníků:Dita,Kytka,Týna,Pavel,Mára,Eva,Terezka,Mára2...až po měřiče Jirku,stavitele Bobana,fotografa Toma,muže na "kopci smrti" Honzu,také druhého muže na vyjížďce Petra a managera Jardy Freje.Do příštího ročníku máme co zlepšovat,však tento náš první opravdu bajkový ročník byl první víceméně panenský.A pro mne osobně to byla bohatá zkušennost na které bych rád dál vystavěl místní tradiční bajkový závod jak pro amatéry tak pro registrované bajkery s licencí s tím,že napříště oddělíme tyto dvě výsledkově takřka neslučitelné kategorie a prize money bych chtěl vyplatit jak nejrychlejším profíkům tak nejrychlejším amatérům...to je má vize do budoucna.Touto cestou bych chtěl požádat vážné zájemce o práci na našem závodě,ti co mají chuť pomoci na stavbě trati,samostatné směrníky.Předesílám že je to kvanta práce za minimální odměnu.Nabízím skvělou partu,práci v přírodě a vše kolem.Zájemci prosím pište mi na email hodekradomir@centrum.cz .Na závěr bych rád všem poděkoval za práci,svůj čas a úsilí na přípravě našeho závodu,který se opravdu vydařil.Děkuji, moc si toho od všech vážím. Hodek Radomír

Tour de Ralsko 2012 MTB závod

19. března 2012 v 11:48 | RH+ |  Cyklistika
Zdravím bajkery!Mám pro vás jednoduchou anketu,pokuste se v ní najít tu svou správnou odpověď.Díky všem za hlasování.Je tu pro vás nový leták Tour de Ralska MTB 50.Hlasujte čtěte,a přijeďte se porvat s nádhernou tratí a také sami se sebou!Bajku zdar!RH+
tourderalsko50mtb

Tour de Ralsko 2012

27. ledna 2012 v 15:18 | RH+ |  Cyklistika
Nastal čas abych se zamyslel nad další etapou v mojem cyklistickém životě.Jelikož zdravotní stránka je taková jaká je a nemá cenu to dál rozpytvávat,rozhodl jsem se po loňské zkušennosti s pořádáním a organizováním cyklistyckých závodů a srazů (VeloCamp 2011 v Doksech) v této činnosti pokračovat,a když mi byla nabídnuta účast jako organizátorovi v letošním ročníku Tour de Ralska ani na okamžik jsem nezaváhal a šel do toho.
Bylo tedy na mě abych klukům ze združení TdR představil moji vizi závodu a tedy i úplně novou koncepci sportovního dne.Měl jsem na mysli nový a také těžší styl závodu a to i pro jezdce na fůlech tak aby mohli potrápit ve větší míře svoje stroje i těla.Samozřejmě jsem s přípravou tratě začal ihned a tak se v mé hlavě zrodil ďábelskej plán na nejextrémnější trať v celé historii TdR.Také jsme ale nemohli zapomenout na ty kteří trať závodu nezvládnou nebo na doprovod závodníků z řad manželek či přítelkyň a jejich dětí,tedy,zařadili jsme do sportovního dne i trať nenáročnou kratší ale vedenou krásnou krajinou Podralska.Trať měří cca 30 km a dá se projet defacto pohodovou vyjížďkou do jeden a půl hodiny.
Zato trať závodu je ještě pannenská a tudíž je třeba ji náležitě projet,přesněji zaměřit a načíst i nastoupané metry.To se chystám spolu s klukama až bude vhodnější počasí a nebudeme se bořit ve zmrzlém sněhu.
Termím je naplánován na 19.5.2012 a prezentace proběhne od 8.hod.Ale více infa se dozvíte na webu TdR a to je tady: http://www.tourderalsko.cz/cyklisticky-zavod
Přidám sem i mapy které jsou i na webu a oficiální info.
Tedy trasa vyjížďky:

Trasa závodu:

Takže všechny srdečně zvu na příjemně strávenou sobotu.Ještě sem vložím oficiální info k závodu.
Připravuje se tradiční závod TOUR DE RALSKO 8 v roce 2012 !!!
V jeden termín (sobota 19.května v 9:00 od Mimoňských kasáren) se pojede poprvé na čas otevřený závod START-CÍL cca 50 km vojenským prostorem Ralsko (na trati budou připravené povinné horské vložky)
Bude se jednat o nejdrsnější trať v historii všech ročníků Tour de Ralsko
Pro ty, kteří nechtěji závodit, např. pro manželky či přítelkyně závodníků, děti aj. bude připravena kratší cyklovyjížďka -ne závod 20-30km
Každý účastník obdrží tartovní číslo, pití a po ujetí závodu drobnou cenu, čestný diplom nebo medaili. Pro vítěze hodnotnější ceny.
Vyhlášení výsledků proběhne kolem poledního opět v objektu Kasáren, kde bude připraveno občerstvení. Je zde možno využít také ubytování (zPátku na Sobotu nebo ze Soboty do Neděle), bezplatné parkování a prostor pro servis kol.
Sraz účastníků-prezence je mezi 8 a 8:30, kdy bude řečeno úvodní slovo a info ke trati.
Těšíme se na vaši hojnou účast, dobré výkony a dobré počasí
V sekci " MAPA " přidána mapa závodu!
Základní rozdělení kategorií: 1. JUNIOŘI, 2. ELITE, 3. SENIOŘI
Další info bude k dispozici v únoru až březnu.
Bajku zdar!
RH+

Léto 2011

22. srpna 2011 v 11:23 | RH+ |  Veřejné zprávy
Léto proběhlo v pohodě u moře i na horách na bajku i bez něj.Změny žádný pouze na váze je víc neř zdrávo...To je můj cíl do dalších dnů....100kg.Bajku zdar RH+

Velo Camp 2011

8. května 2011 v 21:18 | RH+ |  Cyklistika
Ahoj Bajkeři,posílám vám odkaz na fotky z letošního Velocampu jsou tady http://panrh.rajce.idnes.cz/VELOCAMP 2011 tak si klidně stáhněte ty který se vám líbí.Zatím bajku zdar!!!Jo a bylo mi s vámi fajnově,dost dobře jsme si zabajkovali,večír to pak rozebrali u slívky či rumíka s pívem....těším se na vaše komentáře klidně i na mím majlu hodekradomir@seznam.cz nebo tady na mím webu,zdravím RH+

Co se dělo a nedělo nejen v neděli

3. května 2011 v 14:31 | RH+ |  Cyklistika
Takže je to již pár týdnů co jsem naposled psal na blog.Tedy především mé zranění třísel hned po skončení zimního bajkování,a také silvestrovské předssevzetí najet do 28.2. 1000 km.Tu zimní tisícovku jsem tedy dal ale bohužel mne potkalo poranění třísla a vynechání min.měsíce.Snažil jsem se přesto občas vyrazit a tak se povedlo najet alespoň 300 km měsíčně.Od podzimu připravujeme s kamarády Velocamp 2011 v Poslově mlýnu u Doks se záštitou Vela.cz.Dnes je již vše připraveno a zítra navečer vše vypukne.Snad se umoudří počasí a přijede hafo bajkerů.Jinak co se týče techniky nic nového,jen se mi podařilo sehnat plášť IRC Mythos XC II s kevlarovou patkou přední a tak sem ho hned po zimě po sundání Conti. nazul a dozadu obul pevnou spolehlivou a nedefektní klasiku Michelin XC.Těžko budu hledat nástupce tohoto držáku jedině jsem zvědav na nový Race.Taky mne čeká výměna brzd.desek ale ještě počkám je tam ještě do 1mm a tak to na podzim vzadu vyměním.Fotek tedy moc není a po skončení Vela nějaké přibudou.Nyní mám najeto 2000 km většinou v terénu a včera vyměněnou řetězovou sadu s převodníky.Dal jsem oceláče protože při mé váze nehoním gramy ale petřebuji slušnější výdrž materiálu.32ka vydržela 7000 a 42ka 9000 km.Ocel je o proti Al 100%.Jště se vrátím na skok k servisu přední vidlice Manitou po celkové demontáži někdy v prosinci naprostá spokojennost s opotřebením materiálu a též pístkové těsnění bylo bezvady,myslím,že je chybou podceňovat doplňování oleje nad pístek plnící vzduch.komory.pozná se to tak,že nedrží tlak a vidlice"měkne".Dalším zjištěním v rychlosti opotřebení je pečlivé promazávání venkovní čási nohou vidlice v pracovním rozmezí - používám silikonový olej,a vždy pečlivě setřu případné nečistoty.Ještě se zmíním v servisu o výměně prasklé zadní duté dural.osy v zadní nábě.Již od začátku po koupi bajku se ozývalo v jednom místě rotace kola slabé lupnutí.Po celkové demontáši zadní náby nebyla příčina odhalena.Proto jsem to nechal svému osudu a spoléhal na nekvalitní výrobu buť zapouzdř.ložiska 6000RS nebo zmíněné osy.Po najetí 7000 km osa praskla těsně za ložiskem.Ložisko se zadřelo a přetrhlo dur.osu.Dnes bych se zachovat jinak a to,že bych vyměnil obě ložiska 6000RS a byl by zřejmě klid.Takto jsem musel využít služeb mého přítele a nechat si osu vyrobit,tentokrát s oceli nástrojové.Takže radím při bočním výkyvu kola nebo lupání raději vyměnit ložiska 6000RS nebo můžete použít 6000ZZ nebo pečlivou prohlídku duté osy.Cena ložiska je cca 60 kč.Osa se sehnad jednoduše nedá.Tímto bych ukončil psaní o servisu a pozval vás všechny na báječnou akci do Doks u Máchova jezera na Velo Camp 2011 v Poslově mlýnu.Akce začíná 5.5 a končí v neděli 8.5.Více infa na IVELO.CZ zdar bajkeři a bajkujte hlavou.RH+

Z dnešní vyjížďky

15. ledna 2011 v 15:04 | RH+ |  Cyklistika

Dnes jsem se po pár dnech nočních jízd dostal k té mojí oblíbenější denní.Proto jsem si vyjížďku vychutnával a nasával klid přírody v místech které projíždím.Sníh a led pomalu mizí a tak se dá čumět i po okolí a né jen na stopu před sebou.Trochu jsem mobilem fotil a tak jsou fota zde.Zítra chci vyrazit také a počítám,že se někdo přidá....Bajku zdar RH+     Fota-klik-celý článek.


Novoroční vyjížďka

1. ledna 2011 v 15:45 | RH+ |  Cyklistika

Mám za sebou novoroční vyjížďku po staré známé cestě,dnes s partou šesti bajkerů.Tři to sice u Sochora vzdali a jeli zpět do Mimoně ale dle vypitých kalorií,a absenci spánku se jim nedivím.Dál jsme pokračovali ve třech a zvládli cestu za přijatelných 2,35 hod.Cateyka má teda první letošní zářez v podobě 40 km a já plánuji zítřejší vyjížďku.Také se chystám s kamarádem jako každou neděli do finské sauny.Včera o Silvestrovském výšlapu na Ralsko jsem si splnil loňské předsevzetí a to výšlap pouze v kraťasech...Letos plánuji zopáknout.Cítím,že otužování těla má pozitivní účinek na psychiku i odolnost organismu a tak v tom budu i nadále pomalu pokračovat.Nyní jsem schopen vydržet bez úhony v minus 5st.C v tričku a kraťasech kolem 20-25 min.Zatím se u mne neprojevila žádná známka nachlazení ani rýmy.Postupem času bych si rád dokázal představit plavání v přírodní vodě která má kolem 2 st.C.Ale chce to mít výdrž a pomalé otužování organismu.Hodí se to i při vyjížďkách kdy se tělo lépe vyrovnává se zimními teplotami a při zastávkách tělo lehce prochladne.Ale i zde platí všeho s mírou a s rozumem.Nic nejde hned.Cítím,že jsem na dobré cestě.S pozdravem bajku zdar!RH+Fota jsou kliknutím na celý článek.


Poslední bajkink roku 2010 aneb předSilvestrovská vyížďka

30. prosince 2010 v 15:53 | RH+ |  Cyklistika

Co jsem si umanul to sem splnil a i něco na víc.Najeto 5055.8 km z toho cca 1200 km na sněhu a ledu,opět chvála pneu Conti Mountain King 29 inch 2.2.Letos BEZ PÁDU.Asi do toho už nejdu jako za...chce mi napsat mlada,ale bajkovej bůh by se moh urazit.Tak to proběhlo v pohodě,zase "kol komia"za 2.10 hod v poklidu.Zítra nás s Týnou čeká "zdolání"Ralska a večer přechod do Novýho roku 2011.Co se týče příštího roku a mího bajkingu předsevzetí nějak netáhnou..hlavně ve zdraví,jak mi jednou řekl můj doktor,nejet vašich 5000 kiláků...Co bude navíc je jen dobré,mít krásnej pocit jakej sem dnes zažil při sjezdu na Mukařovskou křižovatku od Dědkovy vyhlídky....Dalo se i zařvat, adrenalin musí někudy ven.A v tomhle počásku je fakt lepší horem než spodem...Tak bajkeři přeju vám všem do Novýho bajkovýho roku hafo šťastně najetejch kiláků hlavně ve zdraví a pohodě.Jo a snažte se bejt hlavně k přírodě a mezi sebou ohleduplní...Těším se setkání s některema z vás,mějte šťastnej celej rok 2011.Bajku zdar RH+.Pro prohlédnutí fotek klik na celý článek.


CYKLOSERVIS HODEK

29. prosince 2010 v 14:55 | RH+ |  Cyklistika
CYKLOSERVIS

Zimní bajkování

29. prosince 2010 v 14:20 | RH+ |  Cyklistika

Tak jako každou zimní dekádu v bajkování mou oblíbenou,kde se najeté km násobí ne li třemi tak určitě dvěmi a kde mi chybělo do stanovené pětitisícovky cca 450 km se letos zima opřela suveréně ale vytrval jsem a mohu hrdě zahlásti splnění úkolu.Zítra se ještě naposledy vydám kolem komína a tím i uzavřu letošní najetí s číslovkou 5050km.Je to sice o pár stovek míň než loni ale s přihlédnutím na můj letošní bídný zdr.stav,vytíženost s cykloservisem a absencí závodů,jsem spokojený.Ještě se pro zajímavost jednou vrátím k obutí na zimu.Testnul jsem Micheliny XC,Swalby,Continentaly a mohu posledně jmenované s klidným svědomím doporučit.Jel jsen v hlubokým,ujetým i rozbředlým sněhu drží tio jeko na kolejích.Také sem vyjel v té ledovatce kde cesty byly jako zrcadlo a s klidným kmitem ale zato se silným bočním větrem bajk držel stopu.Letos zatím žádnej pád!Pár fotek z mé oblíbené trasy kolem komína cca 40 km cca 2.20 hod.Zatím vše,bajkerům ale i ostatním čtenářům přeju šťastnej Novej rok a spoustu krásnejch najetejch kiláků ve zdraví.Bajku zdar a Supákům zvlášť.Pro zobrazení všech fotek klik na celý článek.RH+


Kam dál