Leden 2013

Označení trati vyjížďky-návěstí.

22. ledna 2013 v 16:30 | RH+ |  Zprávy z MTB závodů
A zde je návěstí tzv.označení trasy vyjížďky:

Označení trati závodu-návěstí.

22. ledna 2013 v 16:26 | RH+ |  Zprávy z MTB závodů
Zde přináším oficiální značení trasy závodu tzv.návěstí.

Výklad k mapě závodu.

11. ledna 2013 v 22:05 | RH+ |  Cyklistika
Výklad k mapě závodu:

Start je u dostihového závodiště,poté se uhne na louku a kolem zahrádek na Slovanech se vjede po červené turistické do lesa tam se po mírném sjezdu uhne vpravo a kolem Řapíku(bunkr z 2.sv.války) se napojí opět na červenou,po té se pokračuje směrem na Brenou ale v lese je sjezd vlevo k meandrům říčky Ploučnice.
Po vyjetí na státní silnici zamíří do obce Veselí.U Staleté Lípy se vjede do lesa U Vodárny a kolem staré pískovny písčitou lesní cestou až k rozcestí u Skalní Brány.Po spojovačce žluté turistické kolem Psích Kostelů zelená turistická, pokračují Nad Kraví roklí turistickou modrou dále Měděným Dolem na kopec smrti U Náspu,dále Dělovou cestou poté sjezd Kraví Roklí k občerstvovací stanici u hlavní silnice na Staré Splavy.
Po odbočení vpravo kolem obory a myslivecké hájenky na Provodín po modré turistické lesem na Sluneční Dvůr.Na rozcestí prudce vpravo na Hraniční Důl po zelené turistické trase odbočení do lesa kolem Senné Brány po pískové cestě opět na křížení cest k Jelenímu Vrchu po té znovu kolem Psích Kostelů na rozcestí nad Kraví Roklí vlevo směrem na Hradčany podél lesa přejetí cesty na lávku č. 1 v Hradčanech poté vjezd na turistickou žlutou přes Indiánskou Louku a lávku č.2 dále lesem podél meandrů Ploučnice na rozcestí pod Slovany vpravo lesem výjezd za Dostihovou dráhou zpět konečným spurtem do cíle závodu.Mapa vyjížďky

8. ledna 2013 v 18:31 | RH+ |  Cyklistika

Mapa závodu

8. ledna 2013 v 18:30 | RH+ |  Cyklistika

TREK-KROS-MTB ZÁVOD Tour de Ralsko 2013

8. ledna 2013 v 18:27 | RH+ |  Cyklistika
Bajkeři,připravil jsem pro vás závod na květen,pročíst a přihlásit se!!!
Propozice je tady:

TREK-KROS-MTB ZÁVOD Tour de Ralsko 2013

Termín konání: sobota 18.5.2013
Místo konání: Mimoň - Hradčany- Ralsko
Místo prezence: Mimoňské kasárny http://mapy.cz/s/604F 
GPS: 50°39'12.874"N, 14°43'22.614"E
Čas prezence: 7:30 - 9:00
Start závodu: 10:00
Pořadatel: Občanské sdružení Tour de Ralsko IČ 27016277, 
Ralská 432, 471 24 Mimoň
Ředitel závodu: Mgr. Jaroslav Frei +420723091609, jfrei@post.cz
Ředitel tratě: Radomír Hodek +420776242391, hodekradomir@seznam.cz
Doprovodný program: Vyjížďka pro rodiny s dětmi 
NOVINKA: závod pro děti v areálu závodu v 9:30
Přihlášky: prostřednictvím internetu- vyplněním formuláře v sekci "Přihláška"
Po vyplnění budete vyzváni emailem k platbě převodem a budete zobrazeni
v sekci "Seznam přihlášených"
Startovné za osobu: závod předem 250Kč, na místě 500Kč
 vyjížďka na místě i předem 50Kč
Startovné zahrnuje: zdravotní a pořadatelskou službu, měření času 
a zpracování výsledku časomírou, startovní číslo, startovní balíček 
V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze v případě zaslání 
písemné odhlášky do 30.4.2013 za storno poplatek 50Kč. 
Uzávěrka přihlášek: všechny kategorie do 13.5. 
Po tomto datu se bude možné přihlásit pouze v místě závodu
 v sobotu 18.5. do 9:00!
Místo startu je totožné s místem prezence k závodu.
KATEGORIE PRO ZÁVOD:
Muži /ženy neregistrovaní cyklisté
M 29 / Ž 29 : 15 - 29 let
M 39: věk 30 - 39 let
M 49: věk 40 - 49 let 
M 50: věk 50 a více let 
Muži / ženy registrovaní cyklisté u svazu cyklistiky nebo UCI se závodní licencí 
MR20/ŽR 20: věk 15 - 20 let
MR 39/ŽR 39: věk 21 - 39 let
MR 40/ ŽR 40: věk 40 a více let
Závod není registrován pod záštitou ČSC, jedná se jen o odlišení výkonnostní
úrovně závodníků. 
Pro zařazení do kategorie je rozhodný den narození v den závodu. 
Trasa závodu a vyjížďky -viz "Mapy"
Orientační délka závodu 50Km, délka vyjížďky 25km
Povrch: 85% po polních a lesních cestách, zbytek asfalt
Prize money pro absolutní 3 nejrychlejší časy: 1.místo 2000CZK, 2. 1500CZ, 3.1000CZK
Předání cen je po dohodě s partnery závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.
Neoficiální výsledky budou zvěřejněny v den závodu mezi 13 a 14hod.
Protesty dle reglememntu UCI: lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, v místě závodu při vkladu1000Kč,
který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 h po ukončení závodu na www.tourderalsko.cz- sekce "Výsledky 2013". Fotky ze závodu do 7 dnů.
Přesnější program a časový plán akce může být průběžně aktualizován.
Podmínky účasti:

Závodník nebo jeho zástupce či manažer bere na vědomí a souhlasí s následujícím ustanovením.
Odesláním on-line formuláře prohlašuje, že:
- si přečetl propozice (regule) tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit,
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko,
- je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn,
- bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že:
- závod se jede za plného silničního provozu,
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Každý účastník závodu je povinen:
- projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu,
- mít viditelným způsobem upevněno startovní číslo
- mít na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu (!!!),
- v cíli být k dispozici pořadateli z důvodu kontroly
Podmínkou účasti v závodě je dosažení věku min.15 let.
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platných zákonů.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), se startovné nevrací.

Upozornění a prosba pořadatelů.
Závod je veden z velké části v býv.vojenském prostoru Ralsko(prostoru VLS), proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte pouze po vyznačené trase. Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.
Pro náš závod doporučujeme zdravotní prohlídku a individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené druhým osobám v ČR
Těším se na vaši účast.

Bajku zdar!
RH+